Smilde Communicatietrainingen:  

Smilde Communicatietrainingen heeft zich gespecialiseerd in het werken met en voor juridische profesionals en mensen uit de universitaire gemeenschap.

Smilde Communicatietrainingen is een netwerkorganisatie van zelfstandig gevestigde trainers, met een samenwerkingservaring van ruim tien jaar. Onder de noemer Smilde Gilde heeft dit samenwerkingsverband zich inmiddels ruimschoots bewezen met succesvolle projecten bij diverse opdrachtgevers.

Smilde Communicatietrainingen werkt veel voor en met mensen uit de universitaire gemeenschap. Een academische omgeving waarin ontwikkeling, ambitie en betrokkenheid de kern van het handelen zijn, vraagt veel van de medewerkers:

 • elkaar uitdagen de academische kennis, interesses en talenten optimaal te ontwikkelen en te presenteren
 • heldere en ambitieuze eisen aan elkaar stellen, elkaar feedback geven en daarvoor het beste uit zichzelf en anderen halen
 • respectvol en betrokken samenwerken om op een verantwoordelijke manier een bijdrage te leveren aan de wetenschap en de maatschappij.

Smilde Communicatietrainingen coacht en traint teams en individuen in dit voortdurende ontwikkelingsproces. 

 

Smilde Communicatietrainingen werkt(e) voor:

 • Ministerie van Landbouw en Visserij - Bureau Heffingen, Assen
 • Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gemeente Groningen
 • Stichting Meerkanten, GGZ Flevo- Veluwe

Smilde Communicatietrainingen werkt(e) voor:

 • Augustinuscollege, Groningen
 • Cedin Educatieve Dienstverlening Groningen- Friesland
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit van Aruba
 • Universiteit Tilburg
 • Universiteit Utrecht

Universiteit