Coaching bij levens- en loopbaanvragen

Coaching is een individuele begeleidingsroute gericht op mensen met levens- en loopbaanvragen in de context van de werksituatie. Een klacht, een vraag, een wens of een symptoom kan de start zijn van een coachingstraject.

Margreet Smilde hanteert twee, elkaar aanvullende methoden om mensen in beweging te krijgen:

De ene methode richt zich op dat wat zichtbaar en bewust is bij de gecoachte zoals gedrag, gebeurtenissen, kennis en vaardigheden, gedachten, opvattingen en gevoelens. Langs de rationele weg worden oplossingen gezocht voor het vraagstuk van de gecoachte.

De andere methode richt zich op onzichtbare factoren die de gecoachte zich niet bewust is zoals terugkerende gedrags- en/of interactiepatronen die het probleem van de gecoachte in stand houden. Door disfunctionele patronen bloot te leggen en functionele patronen speels te verkennen, groeit het zelfvertrouwen en de balans.

Individulele coachingstrajecten kunnen meestal in 4 tot 10 gesprekken worden afgerond.

Margreet Smilde is een bij het Studiecentrum Rechtspleging geregistreerde coach