Teamcoaching

Teams kunnen problemen ervaren op verschillende niveaus. Er kan wantrouwen heersen tussen de teamleden onderling, vervelende vergaderingen kunnen de sfeer nadelig beïnvloeden, een team vindt het moeilijk als eenheid op te treden, teamleden ontlopen hun verantwoordelijkheden en resultaten staan niet op de eerste plaats.

Smilde Communicatietrainingen onderzoekt met het team, waar de schoen wringt en ondersteunt het team in:

  • het ontwikkelen van onderling vertrouwen
  • het oplossen van problemen
  • het vergroten van de betrokkenheid
  • het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en
  • het schenken van aandacht aan resultaten.