Intervisie

Intervisie is een gestructureerde aanpak voor het bespreken van werkproblemen. Smilde Communicatietrainingen heeft ervaring met vier varianten.

Begeleide groepsintervisie

Onder begeleiding van een ervaringsdeskundige wordt de intervisie in praktijk gebracht. Na een aantal bijeenkomsten gaat de groep zelfstandig verder waarbij collega's elkaar op eigen kracht kunnen ondersteunen bij het reflecteren op werkvragen.

Intervisie in koppels

Twee vakgenoten observeren elkaar's optreden en geven elkaar aansluitend feedback. Dit feedbackgesprek vindt plaats onder begeleiding van een  psycholoog/trainer.

Intervisie door communicatiedeskundige

Bij deze methode laten professionals zich door een externe deskundige observeren en bespreekt deze aansluitend haar bevindingen.

Intervisie met trainingsacteurs

Deelnemers brengen lastige situaties uit hun eigen beroepspraktijk in, acteurs spelen deze na en de deelnemers kunnen in hun eigen professionele rol oefenen met verschillende manieren van communiceren.