Margreet Smilde

Margreet SmildeMargreet Smilde (1958) studeerde in Groningen klinische psychologie (cum laude) en is registerpsycholoog Arbeid en Organisatie bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij specialiseerde zich onder de naam Smilde Communicatietrainingen in trainingen, opleidingen en coachingstrajecten voor juridische professionals en mensen uit de universitaire gemeenschap. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen en verzorgt zij vakken op het snijvlak recht en psychologie en recht en communicatie. Zij publiceerde een boek over gespreksvoering voor advocaten onder de titel ’Advocaat en cliënt in gesprek’.

Margreet is een innemende, heldere en inspirerende vakvrouw die vanuit die kwaliteiten werkt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

linkedin NIP logo registerpsycholoog