Juristen

Smilde Communicatietrainingen heeft zich gespecialiseerd in het werken met en voor juridische professionals vanuit de overtuiging dat zorgvuldige en effectieve communicatie een onmisbare pijler is van de kwaliteit van de rechtspraak. De opleiding en training van rechters, gerechtssecretarissen, schadebemiddelaars, griffiepersoneel, advocaten, officieren van justitie en parketsecretarissen, behoort dan ook tot haar speerpunten.