Klachtencommissies

De training klachtencommissie biedt de (nieuwe) leden van een klachtencommissie een mogelijkeid om in relatief korte tijd scherp te krijgen hoe men als klachtencommissie wil opereren. De deelnemers kunnen oefenen met het horen van klagers en beklaagden in nagespeelde situaties. De inzet van acteurs kan het leerproces versnellen.