Stress

Iedereen heeft te maken met stress, zowel in het persoonlijke als in het werkende bestaan. Dat is onvermijdelijk. Wie echter niet op een adequate manier omgaat met stress, vergroot de kans opgebrand te raken. Vier tot tien procent van alle werkenden in Nederland krijgt op een gegeven moment te maken met een burn-out. Smilde Communicatietrainingen ontwikkelde hiervoor de 'speelse' training 'Werken binnen de Perken'.